Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat. Többletérték-teremtés optimalizálás által.

Könyvvizsgálóként való feladatvállalásunk túlnyúlik az éves beszámoló törvényes záradékolásán, sokkal inkább célunk, hogy ajánlásokkal optimalizáljuk az üzleti folyamatokat, a belső kontrollrendszer és a vezetői információs rendszer működését, minden vizsgálat során többletértéket teremtve ezáltal ügyfeleink számára.

Szolgáltatásunk az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

  • az éves beszámoló törvényes és önkéntes könyvvizsgálata
  • konszolidált éves beszámoló felülvizsgálata, beleértve a nemzetközi számviteli standardok, mint az IFRS vagy a US-GAAP alapján készült éves beszámoló ellenőrzését
  • átalakulások vizsgálata
  • Due Diligence vizsgálatok
  • belső kontrollrendszer vizsgálata
  • cégértékelés

A szomszédos országbeli partnercégekkel, valamint a Horwath International hálózat tagjaként tudjuk nemzetközileg tevékeny ügyfeleink könyvvizsgálatát a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardoknak (ISA) megfelelően lebonyolítani.