Az adózás rendjéről szóló törvény és az áfa törvény legfontosabb változásai 2013-tól

27. március 2013 | Reading Time: 4 Min

A készpénzfizetések korlátozása

Az új szabályok szerint az adóalany ugyanazon üzleti partner részére termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról szóló egy szerződés alapján havi 1.5 millió Ft (kb. 5.000 Euro) összegben teljesíthet kifizetést készpénzben. A fizetést teljesítő és az azt elfogadó partner egyaránt 20 % mulasztási bírságot fizet a fenti összeghatárt meghaladóan teljesítetett pénzösszeg után.

Tételes belföldi áfa jelentés

A 2013. január elsejével kezdődő időszak vonatkozásában, mind a vevő, mind a szállító az adóbevallásával egyidejűleg tételesen a szállító/vevő adószámát is tartalmazó adatot szolgáltat azokról a számlákról, amelyek áfa tartalma 2 millió Ft-t (kb. 7.000 Euro-t) meghaladja.

Tételes, az eladó adószámát is tartalmazó adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik továbbá akkor is, ha az adóalany adóbevallásában ugyanazon szállítótól származó számlák alapján 2 millió Ft-t (kb. 7.000 Euro-t) meghaladó visszaigényelhető áfát vall be.

Az áfa pénzforgalmi szemléletű elszámolása

Azok az adózók, aki a jogszabályokban lefektetett kisvállalkozási kritériumokat teljesítik és éves nettó árbevételük nem haladja meg a 125 millió Ft-t (kb. 440.000 Euro) a január elsejével kezdődő időszak vonatkozásában választhatják az Áfa pénzforgalmi szemléletű elszámolását.

A kiállított számláikon szerepelni kell a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezésnek. Ebben az esetben a befogadó adóalany, akkor is, ha nem választotta a pénzforgalmi szemléletű áfa elszámolást, csak a kifizetett számlák áfa tartalmát vonhatja le.

Amennyiben egy vállalkozás 2013. január elsejétől a fenti módon kívánja az áfát elszámolni, azt az adóhivatalnak 2012. december 31-ig be kell jelenteni.

Áfa mentesség a közösségen belüli értékesítéshez kapott előleg vonatkozásában

Ezután nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség a közösségen belüli értékesítéshez kapott előleg után, ennek megfelelően arról számlát se kell kiállítani.

Változások a közösségen belüli számlakiállítások határidejében

Egyebek mellett szabályozásra került, hogy az áfa mentes közösségi termékértékesítésről és a főszabály szerinti közösségen belüli szolgáltatásnyújtásról (a teljesítési helyet az igénybevevő letelepedettsége határozza meg) a számlát legkésőbb a teljesítést követő hó 15-ig ki kell állítani.

A számlák adattartalmának változása

A számlán fel kell tüntetni a belföldi számlabefogadó adószámát, ha a számlában az áthárított adó a 2 millió Ft-t (kb. 7.000 Euro-t) meghaladja. Uniós szinten egységesülnek a speciális adózásra vonatkozó utalások pl. „fordított adózás”, „különbözet szerinti szabályozás”.

Új adatszolgáltatás nyugtaadási kötelezettség géppel történő teljesítése esetén

2013. április elsejétől a pénztárgépek adatairól rendszeres adatszolgáltatás kerül bevezetésre. A pontos szabályokat külön jogszabály fogja megállapítani.

Személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások áfája

Január elsejétől levonhatóvá válik a személygépkocsi üzemeltetéshez szükséges szolgáltatások áfájának 50%-a. A személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges termékek áfája továbbra sem vonható le.

Javaslat célvizsgálat elvégzésére

A most bevezetett a jelen írásban be nem mutatott változások számos következménnyel járhatnak az adózásban, ennek megfelelően javasoljuk a várható adózási helyzetüket a módosítások fényében célirányosan megvizsgáltatni.

Jelen írás semmi esetre sem tartalmazza az összes változást és nem helyettesítheti az egyedi tranzakciók egyedi vizsgálatát illetve az arra vonatkozó tanácsadást.

 

Hírlevél