Adatvédelmi rendelkezések

A TPA Consulting Adótanácsadó Kft. és a TPA Control Könyvvizsgáló Kft. rövidített adatvédelmi tájékoztatója

 

Jelen tájékoztató a TPA csoport tagjai közül a TPA magyarországi tagvállalatai vagyis a TPA Consulting Adótanácsadó Kft. (1024 Budapest, Buday László u. 12. I. em., Cg. 01 09 266578, adószám: 10869983-2-41, telefonszám: +36 (1) 345 4500, e-mail: office@tpa-group.hu, fax: +36 (1) 345 4502, önállóan képviseli: Szemerédi József ügyvezető) (a továbbiakban. Adatkezelő) és a TPA Control Könyvvizsgáló Kft. (1024 Budapest, Buday László u. 12. I. em., Cg. 01 09 266578, adószám: 12061239-2-41, telefonszám: +36 (1) 345 4500, e-mail: office@tpa-group.hu, fax: +36 (1) 345 4502, önállóan képviseli: Jakab György ügyvezető) (a továbbiakban: Adatkezelő) rövidített adatvédelmi tájékoztatója.

 

Adatkezelők az alábbi nyilatkozatot teszik.

Adatkezelők fontosnak tartják ügyfeleik és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, tiszteletben tartják az érintettek személyhez fűződő jogait és adatkezelésük során a hatályos európai uniós és magyar jog anyagi és eljárásjogi szabályai, az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatuk, valamint egyéb más belső szabályzataik értelmében járnak el.

 Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelők Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelők adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.

Jelen Tájékoztató a Szabályzatok mellékletének tekintendő és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában az Adatkezelők Szabályzatai, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak és ezekkel együtt értelmezendők.

A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, az Adatkezelők székhelyén.

 

Az érintettek kategóriái:

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait Adatkezelők kezelik.

Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelők szolgáltatásait igénybe vevők, az Adatkezelők és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelők természetes személy ügyfelei, nem természetes személy ügyfeleinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

 

Adatkezelők adatkezelési tevékenységei, annak céljai és időtartama:

 

  1. Egyszeri információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre:

minden természetes személy, aki az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép és az Adatkezelőktől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név: azonosítás

telefonszám: kapcsolattartás

e-mail cím: kapcsolattartás

kérdés tartalma: válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

 

  1. Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőktől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név: azonosítás

telefonszám: kapcsolattartás

e-mail cím: kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma: válaszadás

kiválasztott szolgáltatás megjelölése: ajánlatadáshoz szükséges

rendelt szolgáltatás megnevezése: ajánlatadáshoz szükséges

igényelt teljesítési határidő: ajánlatadáshoz szükséges

egyéb speciális igények megjelölése: ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

 

  1. Szolgáltatás megrendelése:

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőkkel megbízási szerződést köt személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név: azonosítás

telefonszám: kapcsolattartás

e-mail cím: kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma: válaszadás, kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: az érintett számára szolgáltatás nyújtása.

Adatkezelés időtartama: a megbízási jogviszony fennállásáig, valamint azon idôtartam alatt ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.

 

  1. Álláspályázat benyújtása:

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre:

Minden természetes személy, aki álláspályázatát (önéletrajz, motivációs levél) az Adatkezelőknek elektronikus úton elküldi álláspályázatát pozícióra való jelentkezés céljából.

Kezelt adatok köre és célja:

név: azonosítás

telefonszám: kapcsolattartás

e-mail cím: kapcsolattartás

iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény: kiválasztás

Az adatkezelés célja: Adatkezelőnél nyitott pozíció betöltése.

Adatkezelés időtartama: az álláspályázat elküldésétől számított hat hónapig vagy a törlés kéréséig.

 

  1. Hírlevél küldése

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelők legújabb híreiről, eseményeiről, tevékenységi körével összefüggő jogszabály változásról rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név: azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat)

e-mail cím: hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

Az adatkezelés célja: az érintett tájékoztatása az Adatkezelők legújabb híreiről, eseményeiről, tevékenységi körével összefüggő jogszabály változásról.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Leiratkozás hírlevélről:

 

  1. Weboldal látogatása: https://www.tpa-group.hu/

Cookie-k:

Az Adatkezelők meghatározott szolgáltató partnerei internetes sütiket (cookie) használhatnak adatgyűjtés céljára a Honlap látogatása közben. Ezen információk lehetővé teszik az Adatkezelők számára, hogy személyre szabják a felhasználók internetes élményét, javítsák a honlap teljesítményét.

Adatkezelők felhívják a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a felhasználóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

Mivel a böngészők eltérőek, a felhasználók egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatják be a cookie-kal kapcsolatos preferenciákat.

Adatkezelők felhívják a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

Az adatkezelés célja:

A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőknek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és testre szabott kiszolgálásához.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

 Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
TPA Group Administration und Steuerberatung GmbH Praterstraße 62-64
1020 Wien
Online tárhely biztosítása
Reinhard Janits, 1080 Vienna, NetzwerkBerater B&W OG, 3470 Kirchberg 1080 Vienna, NetzwerkBerater B&W OG, 3470 Kirchberg. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

 

Adatkezelők a honlapon a felsorolt sütiket helyezik el:

Név Cél Érvényességi idő lejárata
WordPress test cookie WordPress sütik elfogadása a weboldalon
wp-settings-1 optimalizált megjelenítés és WordPress weboldal-használat támogatása 1 év
wp-settings-time optimalizált megjelenítés és WordPress weboldal-használat támogatása adminisztrátori felületen 1 év
_ga A felhasználók megkülönböztetése 2 év
_gid A felhasználók megkülönböztetése 24 óra
_gat A kérés sebességének szabályozása 1 perc
cerber_groove Biztonsági süti, a felhasználói munkamenet érvényesítésére
_icl_current_language Az aktuális nyelv megjegyzése 24 óra
cookie_notice_accepted Sütikről szóló nyilatkozat elfogadásának megjegyzése 2 év

 

Google Analytics

Adatkezelők a honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére a Google Analytics rendszert használják. Ezen adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, a rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való leiratkozásra:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Helyinformáció

Adatakezelők mikor Google-szolgáltatásokat használnak, a felhasználók aktuális tartózkodási helyére vonatkozó adatokat gyűjthetnek, és azokat feldolgozhatják.

Hivatkozások és linkek:

A weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelők üzemeltetnek, csupán a felhasználók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőknek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 

Az adatok kezelésére jogosultak:

Az adatokat az Adatkezelők munkavállalói kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Adatkezelők általi adatátadás, továbbítás:

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelők látják el, vagy ha a feladatot kiszervezik, azt előzetesen szerződésben rögzítik. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé adnak át adatot az Adatkezelők és felelnek az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelők az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelők az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezték, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és az érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.

Adatkezelők hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthatnak adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelők által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelők adatokat továbbíthatnak hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé.

 

Jogok:

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők:

a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok

zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Részletes tájékoztatáskérés az adatok kezeléséről, továbbításáról, jogérvényesítés:

Adatkezelők felhívják az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az office@tpa-group.hu  e-mail címre, küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelők a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálják és megválaszolják, valamint megteszik a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályokban foglaltak alapján. 

Az önrendelkezési jog megsértése esetén fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelők kötelesek bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelők az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértik, az érintett az Adatkezelőktől sérelemdíjat követelhet.

 Adatkezelők az adatok biztonságáról gondoskodnak az alábbi módokon:

Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelők az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodnak.

Adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amelyek a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítják, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 Egyéb információk

Adatkezelők fenntartják a jogot a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatását.