Adótörvény változások 2014-től: Általános forgalmi adó

12. december 2013 | Reading Time: 3 Min

2014. január 1-től az adófizetőknek ismét számos változást kell figyelembe venniük üzleti kalkulációik során. Ebben a hírlevélben a véleményünk szerint a napi gyakorlatban legfontosabb változásokat mutatjuk be.

Időszakos elszámolású ügyletek

A jelenleg érvényes szabályozás szerint, ha a felek a teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról megállapodásuk alapján időszakonként számolnak el egymással (ez a szabály alkalmazandó például ingatlan bérlet esetében), akkor az áfa fizetési kötelezettség az időszakra fizetendő ellenérték esedékességének napján keletkezik. Az új szabályozás értelmében az adófizetési kötelezettség az érintett időszak utolsó napján keletkezik. Az új szabályt először a 2014. június 30-a után kezdődő elszámolási időszakú szolgáltatások, termékértékesítések estében kell alkalmazni.

A jelenlegi szabályozás alkalmazandó továbbra is a közszolgálati szolgáltatások, termékértékesítések, és a telekommunikációs szolgáltatások esetében.

Termékexport kiviteli határideje

A jelenlegi szabályozás szerint a Közösségen kívül eső államba irányuló termékértékesítés exportnak minősülése, és ezzel a termékértékesítés adómentességének feltétele, hogy a termékértékesítést követő 90 napon belül a termék a Közösség területéről kiléptetésre kerüljön. A törvénymódosítás a 90 napos határidőt 360 napra növeli. A 90 napon túli, de 360 napon belüli kiléptetés esetében első lépésben az adót meg kell fizetni, majd azt utólag a kiléptetés megtörténtekor lehet érvényesíteni.

Tárgyi eszköz korrekciós periódus kiterjesztése vagyon értékű jogokra

Ingatlanok esetében 240, egyéb ingó tárgyi eszközök esetében a használatbavételtől számított 60 hónapig kell vizsgálni, hogy a tárgyi eszköz használatában (nevezetesen az adó levonásra jogosító illetve nem jogosító hasznosítás arányában) történik-e változás, változás esetén pedig a használatba vételig levont vagy le nem vont előzetes áfá-t megfelelően módosítani kell. A törvény ezt a szabályozást 2014-től kiterjeszti az 1 évnél tovább használt vagyon értékű jogokra is.

Fordított adózás alkalmazása építési, szerelési szolgáltatások esetében

Jelenleg az építési engedély köteles, ingatlanhoz kapcsolódó építési, szerelési szolgáltatások esetében alkalmazandó a fordított adózás. 2014-től, az építési engedély esetén túl, amennyiben az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás az építési hatóság tudomásul vételéhez kötött, akkor ebben az esetben is a fordított adózás szabályai alkalmazandók.

Személygépkocsi értékesítésének áfá-ja

A 2013 évközi változás értelmében, ha a személygépkocsi beszerzéséhez nem kapcsolódott előzetesen felszámított áfa (pl. vásárlás magánszemélytől, különbözeti áfá-s kereskedőtől), akkor a továbbértékesítés mentes az adó alól. A korábbi szabályozás szerint a továbbértékesítés adómentességének feltétele az volt, hogy beszerzésnél legyen le nem vonható, felszámított előzetese áfa.

 

 

legfontosabb_adotorveny_valtozasok_2014-tol_1_0.pdf