Általános forgalmi adó 2015

18. december 2014 | Reading Time: 3 Min

2015-ben az adófizetőknek ismét számos változást kell figyelembe venniük az üzleti kalkulációik során. Ebben a hírlevélben a véleményünk szerint a napi gyakorlatban legfontosabb változásokat mutatjuk be.

Időszakos elszámolású ügyletek

A jelenlegi szabályozás szerint az adófizetési kötelezettség az időszakos elszámolású ügyletek esetében (pl. bérleti szerződések, időszakonként elszámolt tanácsadási szolgáltatások) az ellenérték esedékességének időpontjában keletkezik.

A megváltozó szabályok szerint, amennyiben a felek a termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, akkor a teljesítés időpontja és ezzel az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja alapvetően a fenti időszak utolsó napja.

Ha azonban

  • az adott időszakra vonatkozó számla kibocsátása és az esedékesség korábbi az időszak utolsó napjánál, akkor az adófizetési kötelezettség a számla kibocsátásnak időpontjában keletkezik;
  • az adott időszak ellenértékének esedékessége későbbi az időszak utolsó napjánál, akkor az adófizetési kötelezettség az esedékességkor, de legkésőbb az időszak utolsó napját követő 30. napon keletkezik.

A fenti szabályokat könyvviteli, adótanácsadási, könyvvizsgálati szolgáltatások esetében először azokra az elszámolási időszakokra kell alkalmazni, amelyek első napja és ellenértékük esedékessége 2015. június 30. utáni. Egyéb szolgáltatások, termékértékesítések esetében az új szabályt először azokra az elszámolási időszakokra kell alkalmazni, amelyek első napja és ellenértékük esedékessége 2016. január 1. utáni.

Lakóingatlan értékesítésének áfa-kötelezettségével kapcsolatos bejelentés

Ha az adóalany korábban a lakóingatlanok és egyéb ingatlanok értékesítésének vonatkozásában az adómentesség helyett az adókötelezettséget választotta, akkor ezt a választását a bejelentéstől számított 5 évig nem változtathatja meg. Átmeneti szabályként lehetőség van ebben az esetben a lakóingatlanok értékesítésének adómentessé tételére, az erre vonatkozó bejelentést legkésőbb 2015. február 28-ig kell az adóhivatalhoz benyújtani.

Belföldi összesítő jelentés

A jelenlegi szabályok szerint az adóalany a bevallási időszakban 2 millió forintot meghaladó összegű levonásba helyezett adót felszámító szállítókról és tartalmazó szállítói számlákról, illetve a 2 millió forintot meghaladó összegű adót tartalmazó általa kiállított számlákról összesítő jelentést köteles készíteni. A 2 millió forintos határ 2015-től 1 millió forintra csökken. Ennek megfelelően 2015-től a kiállított számlán akkor kell a vevő adószámának első 8 számjegyét feltüntetni, ha az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot.

tpa_horwath_magyarorszag_newsletter_december_2014_hu.pdf