Az adózás rendjéről szóló törvény és az áfa törvény legfontosabb változásai 2013-tól

5. december 2013 | Reading Time: 4 Min

2013. január 1-től az adófizetőknek ismét számos változást kell figyelembe venniük üzleti

kalkulációik során.

Ebben a hírlevélben az adózás rendjéről szóló törvény és az áfa törvény véleményünk szerint a napi gyakorlatban legfontosabb változásait mutatjuk be. Az egyéb adónemeket érintő változásokról következő hírlevelünkben számolunk be.

A készpénzfizetések korlátozása

Az új szabályok szerint az adóalany ugyanazon üzleti partner részére termékértékesítésről

vagy szolgáltatásnyújtásról szóló egy szerződés alapján havi 1.5 millió Ft (kb. 5.000 Euro)

összegben teljesíthet kifizetést készpénzben. A fizetést teljesítő és az azt elfogadó partner

egyaránt 20 % mulasztási bírságot fizet a fenti összeghatárt meghaladóan teljesítetett

pénzösszeg után.

Tételes belföldi áfa jelentés

A 2013. január elsejével kezdődő időszak vonatkozásában, mind a vevő, mind a szállító az

adóbevallásával egyidejűleg tételesen a szállító/vevő adószámát is tartalmazó adatot szolgáltat azokról a számlákról, amelyek áfa tartalma 2 millió Ft-t (kb. 7.000 Euro-t) meghaladja.

Tételes, az eladó adószámát is tartalmazó adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik továbbá

akkor is, ha az adóalany adóbevallásában ugyanazon szállítótól származó számlák alapján 2

millió Ft-t (kb. 7.000 Euro-t) meghaladó visszaigényelhető áfát vall be.

Az áfa pénzforgalmi szemléletű elszámolása

Azok az adózók, aki a jogszabályokban lefektetett kisvállalkozási kritériumokat teljesítik és

éves nettó árbevételük nem haladja meg a 125 millió Ft-t (kb. 440.000 Euro) a január elsejével kezdődő időszak vonatkozásában választhatják az Áfa pénzforgalmi szemléletű elszámolását.

A kiállított számláikon szerepelni kell a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezésnek. Ebben az

esetben a befogadó adóalany, akkor is, ha nem választotta a pénzforgalmi szemléletű áfa

elszámolást, csak a kifizetett számlák áfa tartalmát vonhatja le.

Amennyiben egy vállalkozás 2013. január elsejétől a fenti módon kívánja az áfát elszámolni,

azt az adóhivatalnak 2012. december 31-ig be kell jelenteni.

Áfa mentesség a közösségen belüli értékesítéshez kapott előleg vonatkozásában

Ezután nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség a közösségen belüli értékesítéshez kapott

előleg után, ennek megfelelően arról számlát se kell kiállítani.

Változások a közösségen belüli számlakiállítások határidejében

Egyebek mellett szabályozásra került, hogy az áfa mentes közösségi termékértékesítésről és a főszabály szerinti közösségen belüli szolgáltatásnyújtásról (a teljesítési helyet az igénybevevő letelepedettsége határozza meg) a számlát legkésőbb a teljesítést követő hó 15-ig ki kell

állítani.

A számlák adattartalmának változása

A számlán fel kell tüntetni a belföldi számlabefogadó adószámát, ha a számlában az áthárított adó a 2 millió Ft-t (kb. 7.000 Euro-t) meghaladja. Uniós szinten egységesülnek a speciális adózásra vonatkozó utalások pl. „fordított adózás”, „különbözet szerinti szabályozás”.

Új adatszolgáltatás nyugtaadási kötelezettség géppel történő

teljesítése esetén

2013. április elsejétől a pénztárgépek adatairól rendszeres adatszolgáltatás kerül bevezetésre.

A pontos szabályokat külön jogszabály fogja megállapítani.

Személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások

áfája

Január elsejétől levonhatóvá válik a személygépkocsi üzemeltetéshez szükséges

szolgáltatások áfájának 50%-a. A személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges termékek

áfája továbbra sem vonható le.