Illeték & Személyi jövedelemadó 2015

18. december 2014 | Reading Time: 2 Min

2015-ben az adófizetőknek ismét számos változást kell figyelembe venniük az üzleti kalkulációik során.

Ebben a hírlevélben a véleményünk szerint a napi gyakorlatban legfontosabb változásokat mutatjuk be.

Visszterhes vagyonátruházási illeték 2015

A „belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban” történő részesedésszerzés a törvény által meghatározott esetekben visszterhes vagyonátruházási illeték fizetési kötelezettség alá esik. A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságként való minősítéskor, az ingatlantulajdonnak a mérlegfőösszeghez mért 75%-os arányának a vizsgálatakor az új szabály értelmében a pénzeszközökön és pénzköveteléseken túl ezután az aktív időbeli elhatárolásokat is figyelmen kívül kell hagyni.

Személyi jövedelemadó 2015

Cafeteria

A kedvezményes 35,7%-os közteher (a juttatás értékének 1,19szerese után fizetendő 16% SZJA és 14% EHO) mellett a munkavállalónak juttatható cafateria elemek (pl. Erzsébet-utalvány, helyi bérlet) éves összes legmagasabb értéke a jelenlegi évi 500.000 Ft-ról 2015-től 200.000 Ft-ra csökken. Az ezt az összeget meghaladóan nyújtott cafetéria elemek összes közterhe 51,17%.

Jelen írás semmi esetre sem tartalmazza az összes változást, és nem helyettesítheti az egyes tranzakciók egyedi vizsgálatát, illetve az arra vonatkozó tanácsadást.

tpa_horwath_magyarorszag_newsletter_december_2014_hu_1.pdf