Társasági adó 2015

18. december 2014 | Reading Time: 2 Min

2015-ben az adófizetőknek ismét számos változást kell figyelembe venniük az üzleti kalkulációik során.

Ebben a hírlevélben a véleményünk szerint a napi gyakorlatban legfontosabb változásokat mutatjuk be.

Kapcsolt vállalkozó fogalma

2015-től kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

Jövedelem-(nyereség-) minimum

Amennyiben az adózó adózás előtti eredménye vagy a kalkulált adóalapja nem éri el a jövedelem-(nyereség-) minimumot és választása szerint nem tesz nyilatkozatot az adóhatóságnak a kialakult veszteség okaival kapcsolatosan, akkor a jövedelem-(nyereség-) minimum alapján köteles társasági adót fizetni.

A jövedelem-(nyereség-) minimum megállapításnál az összes bevétel 2015-től a korábbi szabályozással ellentétben nem csökkenthető a közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értékével.

Veszteség elhatárolás

A 2015-től képződő veszteség legfeljebb a következő 5 adóévben lesz felhasználható.

A 2014. év utolsó napjáig keletkezett és még fel nem használt vesztség a keletkezésének évében érvényes szabályok szerint, de legkésőbb 2025-ig használható fel.

Átalakulás illetve tulajdonos váltás esetében a megelőző időszakban keletkezett elhatárolt veszteségnek az átalakulás illetve tulajdonos váltás utáni időszakban történő felhasználásának egyik feltétele egyes esetekben, hogy az adózó folytassa az átalakulás illetve tulajdonos váltás előtti időszakban folytatott tevékenységet. 2015-től további szigorítás, hogy az átalakulás illetve tulajdonos váltás után a korábbi veszteség csak olyan aránya használható, amilyen arányt a továbbfolytatott tevékenység bevétele az ugyanezen tevékenységnek az átalakulás illetve tulajdonos váltás előtti bevételének a 3 éves átlagához viszonyítva képvisel.

tpa_horwath_magyarorszag_newsletter_december_2014_hu_0.pdf